Back to Top

Podróż za granicę

 

Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

Muszą być zaoparzone w paszport, wystawiony przez uprawnionego lekarza weterynarii, posiadający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne.

Listy lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl.

W przypadku podróży do następujących krajów:

– WIELKA BRYTANIA

– IRLANDIA

– FINLANDIA

– MALTA

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli.

Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich. (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegających w celu kontroli zakażenia Echinococcus multilocularis u psów).W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Więcej na temat -> tutaj

PONADTO, W NIEKTÓRYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH, ABY WWÓZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH BYŁ MOŻLIWY – MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE DODATKOWE WYMOGI.

UWAGA!

Przed wyjazdem należy upewnić się, czy powyższe informacje nie zostały zaktualizowane, a dodatkowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione.

 
 
 
Strony: 1 2